Услуги


Како шпедиција оринетирани сме кон усовршување на нашата дејност, така да во секој момент можеме да обезбедиме комплетен транспорт и царинење. Вршиме царинско посредување при постапка на увоз, извоз и транзит на стока во и од територијата на Р.Македонија како и посредување на авионски, железнички и камионски транспорт. Со спој на искуство и знаење се грижеме вашите пратки безбедно,економично и навремено да пристигнат до секоја дестинација.

  • Увоз и извоз
  • Реекспорт на стока
  • Складирање стока во царински магазин
  • Подготовка на транспортни документи ТИР-Карнети, ЦМР и др
  • Ефикасни понуди според конкурентни цени базирани на условите на пазарот и квалитет на највисоко ниво